Adwokat Gniewomir JakubowskiAdwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Doktorant Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Rzeszowie, w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunku „Prawo”, w latach 2007– 2012.

TEL. 724474493

 

Autor publikacji naukowych, takich jak: „Administracja Publiczna a bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „Wpływ przemian cywilizacyjnych na zasady funkcjonowania Policji”.

 

W czasie studiów członek koła naukowego, gdzie zajmował się problematyką prawną, związaną z prawem szeroko rozumianych mediów, prawem intelektualnym i zagadnieniami prawnymi odnośnie korzystania z Internetu.

 

Praktykę prawną zdobywał w Poradni Prawa Cywilnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie sporządzał pisma procesowe z zakresu prawa cywilnego, zobowiązań, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz nabierał doświadczenia w rozwiązywaniu spraw z tego kręgu tematycznego. Odbywał również praktyki w kancelariach adwokackich na terenie Stalowej Woli, jak i Rzeszowa.

 

Pogłębia swoją wiedzę prawniczą w zakresie:

 

Posługuje się językiem niemieckim na poziomie dobrym w mowie i piśmie.