Prowadzenie spraw spadkowych (dziedziczenie)Kto odziedziczy spadek?

Dziedziczenie ustawowe następuje wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Przepisy kodeksu cywilnego regulują tę kwestię, a pomoc adwokata jest w takim przypadku niejednokrotnie niezbędna, aby poprowadzić sprawę od A do Z z zachowaniem należytej staranności. Dziedziczenie ustawowe dzielimy na grupy: (I grupa – dzieci i małżonek, II grupa – małżonek, rodzice i rodzeństwo, III grupa dziadkowie i ich dzieci, IV grupa – pasierbowie. Skarb Państwa dziedziczy w przypadku gdy spadkodawca nie posiadał żadnych krewnych.

spadek-adwokat-rzeszowKancelaria od spraw spadkowych z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje klientów w sprawach:

a) o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy
b) o zachowek
c) o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu
d) o dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia
e) o dział spadku
f) o zabezpieczenie spadku