+48 724-474-493  biuro@kancelaria-termida.pl

Kancelaria Prawna Rzeszów

Prawo budowlane

Zakres świadczonych usług prawnych przez Kancelarię Prawną Temida w dziedzinie prawa budowlanego obejmuje:

Sporządzanie opinii dotyczących wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, dostosowanych do typu i charakteru planowanej inwestycji.

Wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości.

Pomoc prawną oraz reprezentowanie inwestora.

Pomoc prawną w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane.

Reprezentowanie inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę.

Obronę praw oraz interesów osób niebędących inwestorem w wyżej wymienionych sprawach.

Dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przygotowanie i weryfikację umów: o prace projektowe, o roboty budowlane, o przygotowanie inwestycji oraz o zastępstwo inwestycyjne.

Przygotowanie i weryfikację umów o roboty budowlane na wykonanie obiektów przemysłowych, w tym zakładów produkcyjnych i handlowych.

Pomoc prawną dla inwestora przy tworzeniu procedur i instrukcji dotyczących budowy i organizacji placu budowy.

Pomoc prawną przy umownym wyodrębnianiu własności lokali.

Mediacje oraz reprezentację klienta w konfliktach na tle zarządu i korzystania z nieruchomości.

Pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską.

Obronę interesów wykonawców robót budowlanych.

Wyślij wiadomość

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!
  Przepraszamy, wiadomość nie mogła zostać wysłana. Popraw błędy i spróbuj ponownie.

  Dane kontaktowe

  Numer kontaktowy:

   +48 724-474-493

  Sekretariat Kancelarii:

  +48 517-068-225 +48 517-068-593

  Adres e-mail:

   biuro@kancelaria-termida.pl

   ​ul. Dąbrowskiego 44 35-036 Rzeszów

   od Pn. do Pt. w godzinach 9:00 - 17:00